Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
18/01/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 18.01.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България с приложен проект на решение, № 702-00-48, внесена от Министерски съвет на 11 декември 2017 г.

3.Обсъждане на тема „Антибиотична резистентност и клинично обоснована стратегия за нейното преодоляване“.
Форма за търсене
Ключова дума