Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
22/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе съвместно заседание с Комисията по труда, социалната и демографската политика на 22.02.2018 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне и обсъждане на Концепция за реформиране на системата за експертизата на работоспособността, внесена в Народното събрание на 31 октомври 2017 г., в изпълнение на т. 3 от Решение на Народното събрание от 30 юни 2017 г. (Обн., ДВ. Бр. 55 от 2017 г.), с участието на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.
Форма за търсене
Ключова дума