Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
10/05/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 10.05.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Годишен доклад за младежта за 2016 г., № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20 април 2018 г.

2.Представяне и обсъждане на проект на Национална здравна карта на Република България, публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването за обществена консултация, с участието на ръководството на Министерството на здравеопазването, във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-32/03.05.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума