Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
26/06/2018, 15:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 26.06.2018 г., /вторник/ в почивката на извънредното пленарно заседание в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала „Запад“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Проект на Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание
Форма за търсене
Ключова дума