Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
05/07/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала в зала 1, Източно крило
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 05.07.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, в зала 1, Източно крило, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Изслушване на председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 28, ал. 5 и чл. 30, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-45/27.06.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума