Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси,№ 802-01-13 внесени от Министерски съвет 17.04.2018 г
Форма за търсене
Ключова дума