Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
28/11/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1. Представяне, обсъждане и гласуване за първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата, № 902-01-58, внесен от Министерски съвет на 05.11.2019 г.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума