Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
12/12/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
1.Изслушване на ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по:
•Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
•Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума