Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
13/12/2017, 14:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Изток
Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление ще проведат съвместно заседание със следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Представяне на Стратегия за финансиране на ВиК сектора и напредъка на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна Среда“ и Оперативна програма „Развитие на селските райони“.
Форма за търсене
Ключова дума