Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
22/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
Комисията по околната среда и водите ще проведе съвместно заседание с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 22.03.2018 г. (четвъртък) от 14.30 ч. в зала № 3, Източно крило в сградата на Народното събрание на пл. “Княз Александър І”№ 1 със следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Изслушване на ръководството на Министерството на околната среда и водите във връзка с текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
2. Изслушване за напредъка на програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.
Форма за търсене
Ключова дума