Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 802-01-21, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2018г.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 802-01-22, внесен от Министерски съвет на 19.06.2018 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума