Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
12/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Първо гласуване на Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие, № 802-02-18 внесен от Министерски съвет на 09.07.2018 г.
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, № 802-01-17, внесен от Министерски съвет на 30.05.2018 г.
3. Представяне на резултатите от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в сектор „ Околна среда“.
Форма за търсене
Ключова дума