Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
05/09/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1.Представяне, обсъждане и гласуване за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, № 902-01-39, внесен от Министерски съвет на 23.07.2019 г.

2.Представяне, обсъждане и гласуване за първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 954-01-59, внесен от народния представител Александър Сабанов на 06.08.2019 г.

3.Представяне, обсъждане и гласуване на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2018г., № 902-00-19, внесен от Министерски съвет на 11.07.2019г.

4.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30.10.2016г. в Брюксел, №- 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.

5.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума