Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
09/08/2017 второ гласуване

Становище от Камара на строителите в България относно ЗИД на ЗООС
Форма за търсене
Ключова дума