Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Становище на Министерство на земеделието, храните и горите по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси, внесен на 5 април 2018 г. в Народното събрание, № 802-01-11
Форма за търсене
Ключова дума