Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
12/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., № 802-00-39, внесен от Министерския съвет на 20.07.2018 г.
2. Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2018 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума