Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения
11/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване на г-н Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41, внесен от Министерски съвет на 05 август 2019 г. - първо гласуване.
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 902-01-38 , внесен от Министерски съвет на 15 юли 2019 г. - второ гласуване.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума