Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
13/02/2020 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-85, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 05.12.2019 г.
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване  ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-85, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 05.12.2019 г.

  На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 13 февруари 2020 г. беше обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-85, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 05.12.2019 г. В заседанието участваха от Българската национална телевизия: Емил Кошлуков, генерален-директор, от Българското национално радио: Андон Балтаков, генерален директор, от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори: Анна Танова, изпълнителен-директор, от Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори: Галя Маринова, изпълнителен-директор.
  От името на вносителя законопроектът беше представен от г-н Антон Кутев.
  Със законопроекта се предлага модел на финансиране на обществените медии, който предвижда размерът на субсидията да е обвързан с брутния вътрешен продукт за предходната година. Предложението е да бъде 1,5 промила от брутния вътрешен продукт. Заложеният в Закона за радиото и телевизията фонд „Радио и телевизия“ трябва да бъде конструиран до края на 2020 г.
  Предвижда се фонд „Радио и телевизия“ годишно да заделя не по-малко от 2.5% от средствата във фонда – за обществени доставчици на радиоуслуги и не по-малко от 2.5% – за търговски доставчици на радиоуслуги, с които да финансира онези доставчици на радиоуслуги, които отговарят на определени условия, а именно: най-малко 30% от месечното програмно време да е посветено на българска музика, 10% от която да е създадена преди не повече от 5 години. Средствата трябва да се изплащат за всяка календарна година не по-късно от 31 декември.
  В законопроекта е предложена и дефиниция на българско музикално произведение, според която това е „ музикално произведение, текстът на което е на български език, или на което поне един от авторите е български гражданин“.
  В края на всяка година фонд „Радио и телевизия“ трябва да предоставя информация на Съвета за електронни медии за изразходваните средства и анализ за постигнатите резултати.
  Становища по Законопроекта са изпратили от Министерството на финансите, Министерството на културата, Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Музикаутор, ПРОФОН, Филмаутор.
  От Министерството на финансите и Министерството на културата подчертават, че предложеният законопроект влиза в противоречие с принципите и правилата на Закона за публичните финанси и не е съобразен с правилата на държавни помощи.
  В становищата си Съветът за електронни медии, Българската национална телевизия и Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори акцентират върху обстоятелството, че в изпълнение на § 21 от Заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. има сформирана работна група, която трябва да подготви проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд „Радио и телевизия“ в съответствие със Закона за публичните финанси, както и привеждането на финансирането на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата на държавните помощи.
  От ПРОФОН изразяват принципна подкрепа за законопроекта. Музикаутор от своя страна смятат, че предложеният механизъм за развитие и популяризиране на българската музика е пожелателен. Филмаутор не подкрепя законопроекта и призовава да бъде оттеглен или поне прецизиран.
  Участие в дискусията по законопроекта взеха народните представители: Вежди Рашидов, Тома Биков, Иван Ченчев, Нона Йотова, Чавдар Велинов, Велислава Кръстева, генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио – Емил Кошлуков и Андон Балтаков, както и Анна Танова от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори.
  След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите с 6 гласа „за”, 4 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“ предлагат на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, № 954-01-85, внесен от Антон Кутев и група народни представители на 05.12.2019 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Чл.-кор. Вежди Рашидов
  Форма за търсене
  Ключова дума