Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
16/05/2017, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 702-03-4, внесен от Министерски съвет на 04.05.2017 г.

2. Обсъждане на Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2016 г., № 704-00-3, внесен от генералния директор на Българската телеграфна агенция на 28.04.2017 г.
Форма за търсене
Ключова дума