Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
06/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15 юни 2017 г.

2. Разни.

ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ОТМЕНЯ!
Форма за търсене
Ключова дума