Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
22/03/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по културата и медиите към министъра на културата, по чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно продължаване дейността на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа в София като Център под егидата на ЮНЕСКО (категория 2), подписано на 10.11.2017 г. в Париж, № 802-02-9, внесен от Министерски съвет на 02.03.2018 г.

3. Проект на решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, № 802-03-1, внесен от Министерски съвет на 16.03.2018 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума