Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
26/04/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане финансирането на музикални състави на БНР.

2. Обсъждане на Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари – 31 декември 2017 г., № 830-00-2, внесен от СЕМ на 30.03.2018 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума