Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
31/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.

2. Разни.

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 30 минути СЛЕД КРАЯ НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ!
Форма за търсене
Ключова дума