Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
11/07/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 356
1. Изслушване в Комисията по културата и медиите на кандидатите за член на Съвета за електронни медии, в съответствие с Раздел IV от Решение на Народното събрание от 12 юни 2019 г.
2. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2018 г., № 904-00-5, внесен от Генералния директор на БТА на 16.05.2019 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума