Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по културата и медиите
Комисия по културата и медиите
12/09/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Обсъждане на Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект "Традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София, № 902-02-23, внесен от Министерски съвет на 05.08.2019 г.

2. Информация от генералния директор и представители на Обществения съвет на БНТ относно състоянието и перспективите за развитие на обществената медия.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума