Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
17/09/2020, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала Зала 1, Източно крило
Заседанието на Комисията ще започне веднага след приключване на пленарното заседание!


1. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2019 г., № 039-02-1, внесен от омбудсмана на Република България на 31.03.2020 г.
2. Обсъждане за първо гласуване на Законопроект за допълнение на Кодекса на труда, № 054-01-82, внесен от Юлиан Кръстев Ангелов и група народни представители на 30.07.2020 г.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума