Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
29/06/2017, 12:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Обсъждане на Административен мониторингов доклад за 2016 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 702-00-18, внесен от Министерски съвет на 15.06.2017 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума