Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
14/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 238
1. Обсъждане на Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г., № 702-00-39, внесен от Министерски съвет на 12.09.2017г.
Съвместно заседание с Комисията по правни въпроси, съгласно чл.112, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума