Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
10/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г., № 820-00-12, внесен от Комисията за защита от дискриминация на 30.03.2018 г.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2017 г., № 839-02-5, внесен от Омбудсмана на Република България на 30.03.2018 г.
3. Представяне, обсъждане и гласуване на проект на решение за одобрение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на омбудсмана, № 839-02-6, внесен от Омбудсмана на Република България на 05.04.2018 г.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума