Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
31/05/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 03.05.2018 г.
2. Разни.

Заседанието на Комисията по вероизповеданията и правата на човека ще започне 1 час след закриване на пленарното заседание.
Форма за търсене
Ключова дума