Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вероизповеданията и правата на човека
Становище относно законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, №802-02-2, внесен от Министерски съвет на 12.01.2018 г. от Обединени Евангелистки Църкви. Преписката съдържа декларация с 432 подписа в подкрепа на изказаното становище.
Форма за търсене
Ключова дума