Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Публичен регистър за решения и становища по чл. 154 от ПОДНСНароден представител Дата Вид Текст на решението Становище на народния представител Други документи
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ 08/06/2017 отменен Преглед