Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
10/10/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
2.Приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
3.Разни

Заседанието по т.1 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума