Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
28/11/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.Изслушване на сигналоподателя по сигнал с вх. №ККИПЕ-953-22-237 от 02.10.2019 г.
3.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума