Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
20/07/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Обсъждане на законодателни инициативи в областта на антикорупционното законодателство съвместно с представители от Министерство на правосъдието.
2.Разглеждане и информация за сигнали и жалби, постъпили в КБККИПЕ.
3.Разни

По т.2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!
Форма за търсене
Ключова дума