Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
16/11/2017, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Разглеждане на сигнал с вх.№ККИПЕ-753-22/45 от 08.11.2017 год., във връзка с установяване на нарушение по Раздел II от ПОДНС „Етични норми на поведение на народните представители“.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума