Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
06/03/2018, 12:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Заседанието ще се излъчва в реално време чрез Интернет страницата на Народното събрание
Форма за търсене
Ключова дума