Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
22/03/2018, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Разглеждане на проект на декларация на Народното събрание с вх.№854-03-1/09.03.2018 г.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

По точка 2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации!
Форма за търсене
Ключова дума