Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
04/04/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандидатите за длъжността заместник-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.Проект за изменение и допълнение на Вътрешните правила за дейността на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума