Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
20/04/2018, 10:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
1.Разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до изслушване на кандидат за длъжността член на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума