Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
31/01/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Представяне, обсъждане и гласуване на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019г., №902-00-3, внесен от Министерски съвет на 24.01.2019г
2.Съвместно обсъждане с КПКОНПИ на правоприлагането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в частта му относно установяване конфликта на интереси.
3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума