Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
21/03/2019, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Проект за изменение на Вътрешните правила за дейността на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

Заседанието по т.2 е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума