Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
16/05/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1.Представяне на резултатите от извършената последваща оценка на въздействието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от Националния център за парламентарни изследвания.
2.Разглеждане и информация за сигнали, жалби и отговори по тях, постъпили в Комисията.
3.Разни

По точка 2 заседанието е закрито за медии, граждани и граждански организации.
Форма за търсене
Ключова дума