Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
30/05/2019, 16:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 132
1.Представяне на резултатите от извършената последваща оценка на въздействието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от Националния център за парламентарни изследвания.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума