Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове изслуша Министерство на земеделието, храните и горите във връзка с напредъка по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020
12/12/2018
На свое редовно заседание Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша представители на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) във връзка с текущото състояние и напредъка по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 и Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020. Заместник-министърът на земеделието, храните и горите, г-жа Лозана Василева, обобщи успеха на Програмата за развитие на селските райони, като акцентира, че средствата договорени по нея, към момента, достигат около 50%, а усвоените средства се равняват на 30%. Програмата за морското дело и рибарство 2014 – 2020 бе представена от г-н Юлиан Марков, директор на Дирекция „Морско дело и рибарство“. В отговор на въпрос, г-н Марков се концентрира върху по-специфичната мярка в Програмата, свързана с модернизацията на съществуващи рибарски пристанища.
В дискусията взе участие г-н Ивайло Здравков председател на Българската асоциация на бенефициентите по европейски програми (БАБЕП) и член на Обществения съвет към КЕВКЕФ, който повдигна въпроса за срива на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) и нуждата от удължаване на срока за подаването на документи по Програмата. Представителите на МЗХГ увериха за своевременното адресиране на проблема и допълниха, че сроковете за подаване на документи са нормативно разписани. Председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин заключи, че щом фактите сочат за наличието на подобен проблем е нужно адресирането му с цел повишаване на гъвкавостта и ефективността на системата. Във връзка с двете програми, народните представители повдигнаха конкретни въпроси, свързани с подготовката за предстоящия период; административния капацитет на общините и основните предизвикателства. От отговорите на представителите на МЗХГ стана ясно, че се наблюдава подобрение от страна на административния капацитет на общините що се отнася до участието им по програмите. Подготовката също върви добре и не се очакват значителни пречки в бъдеще. Председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин изрази препоръката си, че фокусът трябва да пада върху качествения аспект на оценката. Той, също така, акцентира върху нуждата от адресирането на структурните проблеми и изграждане на широк диалог, който да отговаря на конкретните потребности на българското земеделие. В тази връзка г-н Вигенин увери, че Комисията ще следи с внимание представените програми.