Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
КЕВКЕФ обсъди Стратегията за разширяването на ЕС, обявена от Европейската комисия във вторник
08/02/2018
Депутатите планират посещения в Сърбия и Черна гора по време на председателството

Стратегията на Европейската комисия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани беше представена и обсъдена на заседание на КЕВКЕФ. Ръководителят на представителството на Европейската комисия в България г-н Огнян Златев разясни основните моменти в Стратегията, както и шестте нови водещи инициативи, които ще подпомагат трансформацията на Западните Балкани по пътя им към членството в ЕС. Народните представители оцениха положително поставянето на индикативен срок за присъединяването на Сърбия и Черна гора към ЕС. Председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин отбеляза факта, че за пръв път в Стратегията е отделено специално внимание на подготовката на самия Европейски съюз за новото разширяване, което по думите му показва сериозните намерения на Европейската комисия. "Този документ е много добра основа, която трябва да намери своето продължение на Срещата на върха в София през май.", подчерта той.
В следваща точка от заседанието председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин запозна членовете на комисията с процеса на подготовка за предстоящата през месец юни пленарна среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (Пленарен КОСАК). КЕВКЕФ одобри и план за международните ангажименти на комисията през 2018 година - посещения в Сърбия и Черна гора през първата половина на годината и в Румъния през втората половина на годината. Беше изразена готовност да се осъществи среща и с Комисията по европейската интеграция на парламента на Република Македония в най-скоро време.
Членовете на КЕВКЕФ одобриха единодушно и предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесен от Министерски съвет.