Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
КЕВКЕФ изслуша министри за напредъка по европрограмите през програмен период 2014-2020 г.
22/03/2018
На свое редовно заседание, провело се на 21.03.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша министрите на образованието и науката Красимир Вълчев и на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Министър Вълчев представи информация за предприетите през 2017 г. мерки за подобряване на управлението, както и за текущото състояние на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Министър Порожанов и представителите на ръководството на МЗХГ и на Държавен фонд "Земеделие" запознаха народните представители с постигнатите резултати по програмите за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство.
В дискусиите по двете точки взеха участие независими експерти и представители на различни неправителствени организации, членуващи в Обществения съвет към КЕВКЕФ.

Изслушванията на министрите са етап от подготовката на Годишния доклад за 2017-та година на КЕВКЕФ относно постигнатия напредък по програмите, съфинансирани със средствата на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство за програмен период 2014-2020 г. Окончателното му приемане е предвидено за 28-ми март.

Председателят на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин напомни, че на 22.03.2018 г. на съвместно заседание с Комисията по околната среда и водите ще бъде изслушан министърът на околната среда и водите Нено Димов.
Заседанията на КЕВКЕФ са открити, излъчват се пряко по интернет на сайта на Народното събрание, а стенограма, аудио- и видеозапис са достъпни до седмица след провеждането на заседанието.