Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отложи гласуването по Закона за хазарта
07/06/2018
На свое редовно заседание, проведено на 06.06.2018 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа три законопроекта.
В първа точка от заседанието бе изслушан народният представител Петър Петров, заместник-председател на КЕВКЕФ, който от името на вносителите представи Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта. В подкрепа на законопроекта се изказа и заместник министър-председателят Валери Симеонов, който заяви пред народните представители, че България се нарежда на първите места по развитие и разпространение на хазарт в Европейския съюз. По предложение на председателя на КЕВКЕФ Кристиан Вигенин Комисията реши да поиска становище от Дирекция Законодателна дейност и право на Европейския съюз на Народното събрание относно необходимостта от нотификация пред Европейската комисия на законопроекта и отложи гласуването за следващо заседание.
По втора точка от дневния ред бе представен Законопроект за ратифициране на Споразумението за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна. Той бе представен от Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи. Той сподели пред народните представители, че прилагането на споразумението ще доведе до редица ползи, като например насърчаване на политически и икономически връзки, сътрудничество в енергийната сфера, сътрудничество по въпроси на емиграцията и засилване на обмена на стоки, услуги и инвестиции между държавите членки на ЕС и Армения. Той добави, че до момента споразумението е ратифицирано от Латвия и Естония, както и от Армения. Членовете на КЕВКЕФ единодушно подкрепиха ратификацията.
В трета точка от заседанието бе представен законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, в областта на европейските програми за спътникова навигация. Законопроектът бе представен от Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика и насърчаване“ в Министерството на икономиката. На въпрос от Кристиан Вигенин г-н Енев отговори, че въпреки забавената ратификация, България досега е участвала в програмите по споразумението. Членовете на КЕВКЕФ гласуваха единодушно в подкрепа на ратификацията.
В точка „Разни“ председателят на КЕВКЕФ информира народните представители за напредъка в подготовката на предстоящия пленарен КОСАК, който ще се състои 17-19 юни в София, както и за резултатите от посещението на делегацията на КЕВКЕФ в Черна гора 30-31 май.