Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша посланика на Румъния Йон Гъля за приоритетите на Румънското председателство
16/01/2019
На своето първо за тази година заседание Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) изслуша Н.Пр. г-н Йон Гъля, извънреден и пълномощен посланик на Румъния в България, за приоритетите на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз. Г-н Гъля подчерта, че Румънското председателство ще бъде проведено по време на важни за Съюза събития, а именно Брекзит и прехода към нов законодателен и институционален цикъл. Той увери, че ключовите послания в програмата на Председателството ще бъдат единство и общи ценности, приемственост и надграждане на постигнатото от Българското и Австрийското председателство. Показателни за това са приоритетите на Румънското председателство, които са фокусирани около социалния напредък, свързаността и цифровизацията, преодоляването на миграционната криза и превръщането на Европа в по-силен глобален партньор чрез подкрепа на политиката на разширяване.
В рамките на провелата се дискусия председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин постави въпроси за Многогодишната финансова рамка, чието приемане предстои, и за приемствеността относно въпроса със Западните Балкани и по-точно очакванията към започване на преговори за присъединяване на Република Македония и на Албания към ЕС. Г-н Гъля увери Комисията, че Многогодишната финансова рамка ще бъде ключов файл по време на Председателството и подчерта важността от приемане на рамка, която да бъде балансирана и да отразява реалностите, пред които са изправени европейските граждани всеки ден. Той увери също народните представители, че ще бъде направено необходимото, за да бъдат взети решенията, набелязани през юни миналата година по време на Българското председателство, а именно започване на преговори за присъединяване на Република Македония и на Албания към ЕС и допълни, че Румъния ще разчита на политическата подкрепа от страна на България.

В рамките на заседанието бяха изслушани и представители на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Заместник-министърът г-н Велик Занчев и инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ представиха текущото състояние и напредъка по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. В последвалата дискусия беше обсъдено състоянието на Лот 3.1; Лот 3.2 и проекта за тунел „Железница“ от автомагистрала „Струма“. По отношение на Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа” беше изразено неудовлетворение от страна на народните представители във връзка със забавянето на тръжната процедура за 2 от 3-те строителни лота на жп участъка Елин Пелин – Костенец, което все още не може да бъде преодоляно и поставя проекта в риск от загуба на средства.

Депутатите, също така, разгледаха и подкрепиха Законопроекта за ратифициране на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси.