Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Общественият съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове обсъди актуалното състояние на процесите по Брекзит и българската позиция по темата
29/01/2019
Общественият съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) проведе заседание, на което бе разгледан и обсъден проект на доклад за „Засилване на ролята на Народното събрание по въпросите от европейския дневен ред“. Беше изслушана и г-жа Генка Георгиева, директор на дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ в Министерство на външните работи, която представи актуалното състояние на процесите по Брекзит и българската позиция по темата.
В последвалата дискусия членовете на ОС изразиха подкрепата си относно препоръките, изведени в доклада, който предстои да бъде представен за обсъждане и гласуване в КЕВКЕФ. Акцент в дебата бе сложен върху необходимостта от разширяване на състава на Комисията, а също и върху засилване на правомощията ѝ. Председателят на КЕВКЕФ г-н Кристиан Вигенин поясни, че увеличаването на състава на Комисията би довело до разширяване на експертизата ѝ, което би довело до подобряване на контрола върху изпълнителната власт.
Във втората част от заседанието беше изложено текущото състояние на процеса по Брекзит. Бяха представени и възможни варианти за действие от страна на България. В провелата се дискусия бяха обсъдени темите свързани с правата на гражданите, финансовите задължения и визията за Европейския съюз след Брекзит. Участниците в дискусията се обединиха около извода, че единението на държавите-членки на Съюза е ключово за запазване на европейските ценности в процеса по Брекзит.
Беше решено следващото заседание на ОС да се проведе на 26-ти февруари 2019 г.